Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English

 

 

 


NATO
Aktuelle kommentarer vedrørende NATO

Emner 2009   2008   2006  2005   2004   2002   2001  2000  1999  1998  1997  1995  1992  1991  1990
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar / Missilskjold
Racisme
Polen
Pressen

Om ophavsret22.07.16 | NATO - Vil Trump fyre NATO?
USA’s republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, har rejst noget nær panik i NATO. Hvis man ser videre end hans trusler, kan det være en god lejlighed til diskussion af NATOs egentlige udfordringer. (Publiceret på POV. Point of View International 19. juli 2016).

09.07.16  | NATO - Obama kritiserer Polen på NATO-møde
Polens regering blev under NATO-topmødet i Warszawa kritiseret af USA’s præsident, Barack Obama, for overgreb på landets demokrati. (Publiceret på POV. Point of View International 9. juli2016).

06.07.16 | NATO - Snubletråd med atomvåben skal afskrække Rusland
NATO vil på sit kommende topmøde give balterne nervepiller. Men russerne får sure opstød af dem. Pillerne kan også afværge eller fremskynde atomkrig.

30.06.16 | NATO - USA tager truslen mod NATO's demokrati op
Grundlæggende værdier i NATO er truet af adskillige medlemmers politik. Det er en trussel, som præsident Obama vil tage op på det kommende topmøde i alliancen.

2009  Til top

20.07.09 |  NATO - Voksende pres på NATO's atomvåben
Arbejdet i NATO med et nyt strategisk koncept er indledt. I den forbindelse har lederan af IAEA. Mohamed ElBaradei, under et besøg i alliancens hovedkvarter opfordret til, at konceptet ikke fremhæver, at atomvåben giver et vigtigt bidrag til sikkerheden. Det er, hævder han, et budskab, som fremmer spredning af atomvåben. (Analyse i Information)

03.04.09 | NATO - Efter 60 år skal NATO i terapi
Alliancen skal have et nyt strategisk koncept, som leverer de overordnede retningslinjer for deltagernes fælles aktiviteter. Men det er langt fra nok med en opdatering af det gamle koncept fra 1999. Der er brug for en mere omfattende proces, som inddrager andet end embedsmænd og får fornyet forståelsen af, hvorfor man har et fællesskab på tværs af Atlanterhavet. (Analyse i Information)

27.03.09 | NATO - Generalsekretær skal give NATO en ny start
Har Anders Fogh Rasmussen de rette kvalifikationer til at blive en effektiv generalsekretær i NATO? Det er spørgsmålet, som landet, der kendes ham bedst, ikke har diskuteret. Men han ligner udpræget en gårdsdagens mand, som ikke har svar på alliancens udfordringer. (Analyse i Information)

2008  Til top

05.04.08| NATO - Udvidelsen af NATO kan anses for succes
Med optagelsen af Albanien og Kroatien har alliancen taget et vigtigt skridt for stabilisering af Europas urolige hjørne. Begge lande er nået langt i forbindelse med opfyldelse af de reform-krav, som NATO stiller, men der er stadig alvorlige mangler. Hvis den demokratiske proces skal fortsætte, vil det være EU, som skal presse på. (Analyse i Information)

02.04.08 | NATO - Ukraine svært dilemma for NATO
Op til alliancens topmøde i Bukarest er medlemmerne uenige om, hvorvidt Ukraine og Georgien skal stilles i udsigt, at de kan optages i NATO. Der er stærke moralske argumenter for, at de bør optages, men der er også en række praktiske og storpolitiske invendinger. Mellem dem er, at befolkningen i Ukraine er imod. (Analyse i Information)

2006  Til top

01.12.06 | NATO - NATO mangler godt lokomotiv
Uden amerikansk ledelse er der udsigt til, at løfterne fra topmødet i Riga ikke bliver fulgt effektivt op med handling. Men USA er ikke længere en troværdig og ønsket leder, viser opinionsundersøgelser. Der er samtidigt risiko for, at alliancens globale fremstød vil blive anset for en "omkamp for vestlig imperialisme", siger USA's store sikkerhedspolitiske strateg, Zbigniew Brzezinski.

28.11.06 | NATO - NATO træder vande i en hvirvelstrøm
Ekspertmiljøet omkring NATO har næsten samstemmende op til topmødet i Riga rejst meget omfattende kritik. Alliancen er kommer længere bagud i forhold til udfordringerne, hævder de. Desuden var det en udbredt vurdering, at topmødet blot ville springe over problemerne. (Artikel i Information)

27.11.06 | NATO - Østeuropæisk USA-skepsis
Topmødet i Riga skal blandt meget andet diskutere forsvar imod raketter. Der er flere projekter, men det bedst kendte - USA's landbaserede missilskjold - er stødt på problemer i Europa, fordi både Polen og Tjekkiet tøver med at give grønt lys for amerikanske baser. I Østeuropa var den bærende sikkerhedspolitiske tanke efter Murens fald: "Hvad der er godt for USA, er også godt for os". Men efter Irak-krigen ser man generelt med større skepsis på USA og er blevet mere bevidste om egne nationale interesser. Interview med to østeuropæiske forsvarseksperter - Radek Khol fra Tjekkiet og Olaf Osica fra Polen. Link til DR P1's Orientering | Manuskript

16.11.06 | NATO - Alliance i tvivl
Topmødet i Riga mellem NATO's ledere vil afspejle, at medlemmerne er i tvivl. Man vil være solidariske - men ved ikke, hvordan man skal være det i Afghanistan. Man har brug for et nyt strategisk koncept - men tør ikke rigtigt af frygt for strid indlede processen. (Artikel i CS-bladet)

14.11.06 | NATO - NATO's fremtid på spil i Afghanistan
Nogle europæiske allierede har ikke forstået, at NATO's eksistens er truet i Afghanistan, siger den amerikanske forsvarsekspert Hans Binnendiijk i et interview op til alliancens topmøde i Riga. Han fremhæver især, at NATO ikke har udviklet styrker, som kan håndtere stabiliserings- og genopbygningsopgaver. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

2005  Til top 

27.05.05 | NATO - Livstegn i NATO
Alliancen skal igen stå i centrum for USA's og Europas sikkerhedspolitik, siger politikere på begge sider af Atlanterhavet. Men hensigtserklæringer er ikke nok. Alliancens engagement i Afghanistan illustrerer, at kravene i praksis kan være større end den politiske vilje. (Artikel i CS-bladet)

2004  Til top 

10.12.04 | NATO - NATO's chance
Efter genvalget af præsident Bush giver amerikanske eksperter forbedring af det transatlantiske forhold en frist på 6-8 måneder. Med alliancens generalsekretær har Bush diskuteret, hvordan den igen kan få central politisk betydning. (Trykt i Hjemmeværnsbladet december 2004)

24.11.04 | NATO - Mere end et valgresultat er i spil
Set med østeuropæiske øjne er storpolitik skak, og deres område er brættet, hvor en fortsat Øst-Vest konflikt udkæmpes. Sejren for "Putins" kandidat i Ukraines valg medfører, at Rusland er rykket frem på brættet, og man mener også, at EU og NATO ikke forstår, hvad der er på spil. (Analyse i Information)

15.08.04 | NATO - Kerry udfordrer Europa
Interview med den store, gamle statsmand bag Demokraternes præsidentkandidat - Zbigniew Brzezinski. John Kerry forventer, at han kan få større militær opbakning fra europæerne, end Bush har magtet. Men det er langt fra klart, at de allierede kan og vil yde tilstrækkeligt. (Artikel i CS-bladet)

2002  Til top 

17.12.02 | NATO - USA's værktøjskasse
Den atlantiske alliance er blevet ændret fundamentalt, hævder amerikanske eksperter. NATO skal fremover være en slags værktøjskasse, hvorfra USA kan plukke enheder og våben, som passer til missioner, der er besluttet og anført af USA. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

15.08.02 | NATO - Magtens Arrogance
Amerikanerne er fra Mars og europæerne er fra Venus, når det gælder magtanvendelse, hævder den amerikanske strateg Robert Kagan. Han peger dermed på, at vi i USA og Europa, trods hyldest til et værdifællesskab, rent faktisk har forskellige værdier. (Trykt i CS-bladet)

2001  Til top 

31.12.01 | NATO - The internationals on the Balkans - Lessons for Macedonia 24 pages
Report for BITS - Berlin Information-Center for Trasnatlantic Security. Conference report on an expert-workshop in december 2001 focused on lessons learned - or not learned - from ten years of involvement by the EU, UN and NATO in the Balkans. 40 people with extensive experience as participants during the interventions reconsidered with a "selv-critical view of the past" the accomplishments. One conclusion: The internationals have attempted crisis-management with some positive results, but have failed miserably in making a transition to conflict-resolution. Crisis-management is about putting out fires, while conflict resolution is about eliminating the reasons for fires. 

2000  Til top 

20.12.00 | NATO - Klar til kamp
Danskernes nej til EU's euro-samarbejde, kan påvirke Forsvarets fremtid, fordi udsigterne til ophævelse af de danske forsvars-forbehold er blevet ringere. Hvis Forsvaret stadig skal virke relevant, kan en følge af Danmarks isolation i EU blive, at vi må deltage i krige, som vi ellers helst ville holde os fra. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

14.11.00 | NATO - Et ynkeligt kræ
EU vil opstille et ekspeditionskorps med 60.000 soldater. Men dansk generalmajor mener, at selv efter ti år vil styrken ikke komme på niveau med et NATO-korps, og afstanden til USA's militære slagkraft er enorm. (Artikel i Aktuelt)

11.09.00 |NATO / MISSILFORSVAR - Ny udvidelse af NATO kan udløse katastrofe
Ruslands tidligere udenrigsminister Primakov truer NATO med alvorlige følger, hvis de baltiske lande optages i NATO. Han rejser også trusler i forbindelse med en amerikansk opsigelse af ABM-traktaten, der forbyder et effektivt missilforsvar. (Artikel i Aktuelt)

23.03.00 | NATO - Ruslands høje pris
Trods Ruslands brutale fremfærd i Tjetjenien, har NATO genoprettet sit gode forhold til Putin. Krigen i Kosovo havde skabt en krise i samarbejdet. Det store spørgsmål er nu: Vil Vesten betale den pris for samarbejde, som Putin forventer? (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

07.01.00 | NATO - Eurasiens Balkan
USA beder ihærdigt EU åbne døren for Tyrkiet, fordi landet er Vestens brohoved i en magtkamp, hvor Centralasien er skueplads, og Rusland, Kina samt Iran leverer modspillet. Men for EU ligger Det Kaspiske Hav stadig langt væk. (Artikel i Weekendavisen)

1999  Til top 

22.12.99 | NATO - Kold fred med Rusland
Topmødet i den europæiske samarbejdsorganisation OSCE fik underskrevet en pagt om europæisk sikkerhed og en moderniseret udgave af CFE-traktaten, der lægger lofter over de militære styrker. Rusland holdning til de to aftaler tyder på, at landet vender ryggen til de europæiske landes fællesskab. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

10.09.99 | NATO - Fejemaskinens problemer
Meget store beløb vil i de kommende år med henvisning til erfaringerne fra Kosovo-krigen blive investeret i modernisering af NATO's militære styrker. Kosovo har imidlertid også leveret stærke argumenter for et civilt beredskab, som bedre end det militære kan anvendes til forebyggelse og styring af etniske konflikter. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

07.07.99 | NATO - NATO's tredje vej
Kosovo-krigen markerer et nyt sikkerhedspolitisk skel, som har bragt politiske yderfløje i fælles opposition mod NATO. NATO gik i krig, fordi alliancens ledere så en trussel mod vores egen sikkerhed i et orgie af fremmehad. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

10.06.99 | NATO - Europa-hæren spøger igen
Forsvarsminister Hans Hækkerup har lagt op til en folkeafstemning, som skal afgøre, hvorvidt Danmark kan deltage fuldt ud i et EU-forsvar. Hvis de danske forbehold, som forbyder deltagelse i et EU-forsvar opretholdes, sætter vi os uden for indflydelse, siger tilhængerne. Nogle modstandere frygter, at EU bliver en militær supermagtstat på lige fod med USA. Nogle tilhængere håber det. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

04.05.99 | NATO - Folkemord
Krigen i Kosovo gælder ikke kun de fordrevnes og NATOs fremtid. Den vil også skrive de sidste linjer i kapitlet om folkemordenes århundrede, og noget tyder på, at alliancens ledere har lært af deres medansvar for tragedien i Rwanda. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

17.03.99 | NATO - NATO's diskutable fremtid
Siden alliancen blev indgået i 1949, er dens runde fødselsdage blevet fejret med et festfyrværkeri af forkerte spådomme. Op til starten på en ny ti-årsperiode er to forskellige visioner for dens fremtid igen i konflikt. Hvorvidt limen, som binder deltagerne sammen, kan holde, vil fortsat være betinget af, at parterne i det transatlantiske fællesskab vedligeholder deres opfattelse af fælles værdier og betydningen af et samarbejde, som tilgodeser deres interesser. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

19.02.99 | NATO - Den sidste olie
Kaukasus og Centralasien udgør den mest sandsynlige kampplads for NATO i det 21. århundrede, mener nogle eksperter. Gennem NATO's Partnerskab for Fred program udvikles de militære forbindelser til områdets regimer. Den officielle vision handler om fred, velstand og velfærd for alle. Men for nogle strateger er det led i et klassisk storpolitisk magtspil, som skal sikre olieforsyninger og herredømme op til "Ruslands bløde underliv". (Artikel i Weekendavisen)

1998  Til top 

19.11.98 | NATO - Sabelraslen og troværdighed
FN's generalsekretær har påpeget, at man kan nå meget med diplomati - men endnu mere med diplomati, som bakkes op af militær magt. NATO truede den serbiske leder Milosevic med sine flystyrker i forbindelse med Kosovo. Alliancens troværdighed var truet. Men er den nu reddet? Artiklen beskriver en række problemer og krav i forbindelse med troværdig sabelraslen. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

08.09.98 | NATO - Demokratisk alliance
De kommende år vil byde på uro i forsvaret, heftig kritik af NATO og hård strid mellem allierede. Årsagen er, at både de væbnede styrker og alliancen skal omstille sig til en ny tids udfordringer. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

13.07.98 | NATO - Djævlen ligger i detaljen
CFE-aftalen om nedrustning i Europa skal moderniseres. Forhandlingerne, som er blevet kaldt verdens mest kedelige, er på vej ind i slutfasen. Den bærende hensigt bag aftalen er, at frygten for overraskende angreb skal begrænses, men i mange henseender vil selv den nye aftale ikke udgøre et svar på Europas aktuelle sikkerhedsproblemer. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

10.07.98 | NATO - Kampen om Europas hjerte
Under et besøg i Moskva har den polske præsident, Alexander Kwasnievski, opnået, hvad han kalder et gennembrud i de to landes forhold. Rusland har, siger polske eksperter, opgivet sine imperialistiske drømme. Men det er muligt, at nye illusioner huserer i Rusland. (Trykt i Weekendavisen)

01.07.98 | NATO - NATO Resists Pressures To Militarise Central Europe
Prospects for NATO enlargement were in the 1990's tied to an expected boom in weapons purchases by new members. These expactations were spread by establishment media, anti-NATO activists and former communists in Eastern Europe, now in office as pro-NATO democrats. But, as this study for the British American Security Information Council documents, the expectations were mostly a result of propaganda. NATO has in fact deliberately discouraged early investments in big new weapons-systems. The study quotes at length from classified NATO documents, and looks at the role a prominent Lockheed Martin representative, Bruce Jackson, has played. (Report published by BASIC)

26.06.98 | NATO - NATO på glidebanen
Konflikten i Kosovo rejser de mest centrale spørgsmål i forbindelse med NATOs fremtid. Det globale samfund har brug for en politibetjent. Betyder FN’s afmagt, at NATO skal overtage den rolle? Det er et spørgsmål, som mange i NATO vil kalde alt for teoretisk. Man foretrækker løsning af konkrete problemer, når de melder sig. Men denne pragmatiske holdning skaber en praksis, hvor tilsidesættelse af FN bliver normen. (Artikel i Weekendavisen)

04.06.98 | NATO - Kulturkamp i Alliancen
Optagelse af Rusland i NATO er svær, fordi organisationen er meget mere end en traditionel militær alliance. NATO har udviklet institutionelle træk. Nogle fremhæver, at NATO overlevede den kolde krigs afslutning, fordi samarbejdet er blevet til en institution, som selv søger nye opgaver og eksistensberettigelse. Døren er blevet åbnet for, at Rusland kan få en læreplads. (Artikel i Weekendavisen)

28.05.98 | NATO - Plantonisk partnerskab
Hvad vil NATO og Rusland med hinanden? Et år efter indgåelsen af en historisk samarbejdsaftale har de stadig ikke bestemt sig. Artiklen omtaler en række "hemmelige" taler og dokumenter, som belyser samarbejdets tilstand. (Artikel i Weekendavisen)

1997  Til top 

23.12.97 | NATO - Lego og skak
Alliancens fremtid ligger i øst - om det er enigheden bred. Men hvad skal NATO's rolle være? Skal man være verdens politimand? Eller skal man arbejde for stabilitet i kun Eurasien? Skal man gøre op med traditionel magtpolitik? Amerikanerne er indbyrdes uenige, og europæerne mener, at USA's visioner er for vidtgående. (Trykt i Weekendavisen)

05.12.97 | NATO - Alliance i Eventyrland
NATO's strategiske koncept fra 1991 er forældet. Et nyt skal gøres klar op til et topmøde i 1999. Alliancen står foran en række afgørende valg, som skal lægge retningslinjer for dens fremtid. (Trykt i Weekendavisen)

28.11.97 | NATO - Vision skudt i sænk
Forsvarsminister Hans Hækkerup ville gøre NATO-hovedkvarteret i Karup til et sikkerhedspolitisk laboratorium for nedbrydning af gamle skel i Europa. Baltiske officerer - og russiske - skulle indgå i hovedkvarterets daglige arbejde. Men forslaget stødte på kraftig modstand fra bl.a. britisk side. (Artikel i Weekendavisen)

1995  Til top 

06.10.95 | NATO - Demokrati via NATO
Polens medlemskab af NATO skal bane vej for demokratisk kontrol med de væbnede styrker. I flere år har forsvarsministre arbejdet for nedbrydning af militærets enerådige status - men de er blevet modarbejdet af hærens ledelse og præsident Walesa. (Artikel i Weekendavisen)

29.09.95 |NATO - Sikkerhed på polsk
Alternativet til Polens medlemskab af NATO er genoprustning og løbsk nationalisme, siger polakkerne. Men samtidigt spiller de ikke på en trussel fra Rusland. Det er led i en bevidst strategi. De vil ikke give argumenter til kredse, som hævder, at polakkerne nærmest genetisk er anti-russiske. (Artikel i Weekendavisen)

1992  Til top

17.12.92 | NATO - NATO i Bosnien
Konflikten i Bosnien har rejst en debat, hvor Chamberlains ord efter München-forliget i 1938 og erfaringerne fra Vietnam-krigen udgør polerne, hedder det på lederplads. Generationen, som med Bill Clinton har overtaget verdens mægtigste embede, er opdraget med dilemmaet, som disse poler afgrænser. Hvis vi ikke skal opleve, at vores børn i årtier efter et nyt folkemord rejser spørgsmålet: Hvorfor? - er effektiv handling i Bosnien nødvendig, men foreløbigt vælger internationale institutioner blot ineffektive mellemløsninger. Bagsideleder i Information.

29.04.92 | NATO - NATO i Øst
Forsvarschef Jørgen Lyng og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen er åbenlyst uenige, når det gælder brug af NATO-styrker til fredsbevarende operationer i Østeuropa. NATO kan udgøre et skjold, som sikrer, at politisk, økonomisk og kulturel indsats for udvikling af de nye demokratier ikke er forgæves. (Leder i Information)

1991  Til top

09.11.91 | NATO - NATO længe leve...
I visionerne for NATOs fremtid er der ikke langt til, at alliancen med rette kan kalde sig den største fredsbevægelse. Men tilbage står endnu, hvorvidt evnerne svarer til de erklærede hensigter. (Leder i Information)

06.11.91 | NATO - Troværdighedskløft kan true NATOs moderniserede image
Topmøde i alliancen vil give NATO nyt strategisk koncept og knytte tættere forbildelser til øst. Man vil skabe et NATO, som åbner armene for de nye demokratier, men alligevel holder dem lidt på afstand. Østeuropæiske lande, som har ønsket en forsvarsgaranti, får ikke deres ønske opfyldt, og der afsættes ikke ressourcer, som kan imødegå risikoen for sammenbrud i Sovjet og Østeuropa. (Reportage fra Buxelles i Information)

1990  Til top 

10.08.90 | NATO - NATOs rolle
Iraks angreb på Kuwait har igen rejst et gammelt spørgsmål: Skal NATO forsvare vestlige interesser, når de trues uden for det geografiske område, som traktaten i dag dækker? Efter Den Kolde Krigs opløsning og eksplosivt voksende globalisering er den gamle debats forudsætninger blevet ændret afgørende. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens udtalelser i den forbindelse er et velgørende brud med den gamle strudsepolitik. (Bagsideleder i Information)

 

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark